Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti
Metai Subjektas, kuriam pateikti siūlymai Siūlymai Dokumentas parsiuntimui
2019

LR Finansų ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai

Dėl biudžeto sandaros įstatymo projekto Nr. 19-4093 bei Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 19-4092

Parsisiųsti (3.3 MB )
2019 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos veiklos Parsisiųsti (1.1 MB )
2019 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 19-2076 derinimo Parsisiųsti (1.3 MB )
2019 LR Seimas Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-3138 Parsisiųsti (125 KB )
2019 LR Seimas Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-3137 Parsisiųsti (123.5 KB )
2019 LR Seimas Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-3136 Parsisiųsti (161.9 KB )
2019 LR Seimas Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymo projekto Nr. XIIIP-3135 Parsisiųsti (218.7 KB )
2019 LR Seimas

Pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymų projektų Nr. XIIIP-3034, XIIIP-3035, XIIIP-3036

Parsisiųsti (198.6 KB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Dėl įstatymų pakeitimo projektų Nr. 18-14032, 18-14033, 18-14034 derinimo

Parsisiųsti (231.7 KB )
2018

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Dėl pasiūlymų vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų tobulinimui

Parsisiųsti (139 KB )
2018 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl įsakymų projektų derinimo Parsisiųsti (622.5 KB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutartimų projektų Nr. 18-8792 - 18-8794 derinimo Parsisiųsti (891.5 KB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 18-7789 derinimo Parsisiųsti (2.7 MB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 18-7567 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 "Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" derinimo Parsisiųsti (3.8 MB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymo Nr. A1-28 "Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" Parsisiųsti (138.8 KB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Dėl LR Vyriausybės nutarimo „Dėl tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ projekto

Parsisiųsti (1.2 MB )
2018 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl įstatymų projektų Nr. 18-2625 – 18-2632 Parsisiųsti (331.6 KB )
2018 LR Teisingumo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo projektų Nr. 18-2237, 18-2234 ir 18-2236 derinimo Parsisiųsti (289.6 KB )
2018 LR Teisingumo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 18-192 "Dėl nepilnamečių apklausose baudžiamajame procese pageidaujančių dalyvauti psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Parsisiųsti (232 KB )
2017 LR Ministrui Pirmininkui Dėl vaikų apklausų baudžiamajame procese Parsisiųsti (73.5 KB )
2017 LR Teisingumo ministerijai

Dėl išvadų įstatymų projektams Nr. 17-12644, 17-12645, 17-1247, 17-1250

Parsisiųsti (86.6 KB )
2017 LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetui Dėl pastabų ir pasiūlymų Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-354 Parsisiųsti (475.7 KB )
2017 LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetui

Dėl išvadų įstatymų projektams Nr. XIIIP-354 – XIIIP-360

Parsisiųsti (464.3 KB )
2017 LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetui

Dėl išvadų įstatymų projektams Nr. XIIIP-288-294

Parsisiųsti (372.8 KB )
2017

LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetui

LRS Žmogaus teisių komitetui

Dėl išvadų įstatymų projektams Nr. 210-211

Parsisiųsti (279.7 KB )
2017 LRS Žmogaus teisių komitetui

Dėl išvadų Seimo narių grupės įregistruotam pasiūlymui Dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. XIIIP-113(3)

Parsisiųsti (290.4 KB )
2016 LR Generalinei prokuratūrai Dėl operatyvumo reaguojant į gautus pranešimus apie smurtą nepilnamečių atžvilgiu svarbos Parsisiųsti (286.5 KB )
2016 LR Generalinei prokuratūrai Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs nepilnametis, kurio atžvilgiu buvo naudotas smurtas, susitaikymo  Parsisiųsti (215.7 KB )
2016 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui Dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-933  Parsisiųsti (210.5 KB )
2016 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui Dėl įstatymų projektų XIIP-4096 IR NR. XIIP-4098 Parsisiųsti (212.9 KB )
2016 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Dėl metodinių rekomendacijų specialistams, dirbantiems su nepilnamečių tėvais, kuriems diagnozuoti (ar įtariami) psichikos sutrikimai  Parsisiųsti (213.6 KB )
2016 Lietuvos policijos generaliniam komisarui  Dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo administracinio proceso metu Parsisiųsti (218.1 KB )
2016 Vilniaus miesto savivaldybės merui Dėl priėmimo į Vilniaus miesto vaikų darželius tvarkos  Parsisiųsti (213 KB )
2016 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl Medicininių indikacijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų) sąrašo, kuriuo vadovaujantis sutrikusio vystymosi kūdikių namuose vaikams teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, patvirtinimo Parsisiųsti (205.5 KB )
2015 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl Medicininių kriterijų (ligų ir (ar) susijusių sveikatos sutrikimų, specialiųjų poreikių) sąrašo, kuriuo vadovaujantis vaikai būtų priimami į sutrikusio vystymosi kūdikių namus Parsisiųsti (145.2 KB )
2015 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo Parsisiųsti (204.6 KB )
2015 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl įstatymų projektų derinimo Parsisiųsti (417.8 KB )
2014 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl Įvaikinimo apskaitos projekto derinimo Parsisiųsti (202.2 KB )
2014 Darbo grupei Vaikų išlaikymo fondo įstatymo projektui parengti Dėl vaikų išlaikymo fondo įstatymo projekto Parsisiųsti (1.2 MB )
2014 LR Sveikatos apsaugos ministerijai Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto derinimo Parsisiųsti (201.7 KB )
2014 Lietuvos policijos generaliniam komisarui Dėl į policijos įstaigas pristatomų nepilnamečių, padariusių administracinį teisės pažeidimą Parsisiųsti (214.5 KB )
2014 LR Vyriausybei Dėl priklausomybės ligomis sergančių vaikų paslaugų gerinimo  Parsisiųsti (264.7 KB )
2014 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"  pakeitimo projekto derinimo Parsisiųsti (218 KB )
2014 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų derinimo  Parsisiųsti (217.8 KB )
2013 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Dėl išvadų pateikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-472 ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. XIIP-473 Parsisiųsti (151.6 KB )
2013 Vaiko gerovės parlamentinės grupės pirmininkei R. Šalaševičiūtei Dėl problemų globos ir įvaikinimo srityje Parsisiųsti (2.9 MB )
2013 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl pastabų ir siūlymų pateikimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams programos ir šios programos 2014-2020 m. veiksmų plano projektams Parsisiųsti (112 KB )
2013 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl įstatymų projektų Parsisiųsti (287 KB )
2013 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl vaikų teisių ir teisėtų interesų gimdymo ne stacionaruose metu užtikrinimo  Parsisiųsti (221 KB )
2013 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo"  pakeitimo projekto derinimo Parsisiųsti (294.5 KB )
2012 LR Seimo Žmogaus teisių komitetui Dėl JT VTK fakultatyvinio protokolo pasirašymo ir ratifikavimo Parsisiųsti (134.9 KB )
2012 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Dėl Baudžiamojo proceso kodekso 9, 154, 186, 280, 283 straipsnių pakeitimo ir papildymo Parsisiųsti (94.6 KB )
2012 LR Švietimo ir mokslo ministerijai  Dėl naujos stojimo į aukštąsias mokyklas tvarkos ir galimo vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo  Parsisiųsti (119.5 KB )
2012 LR Švietimo ir mokslo ministerijai  Dėl savarankiško mokymosi tvarkos aprašo pakeitimo Parsisiųsti (84.9 KB )
2012 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LRV nutarimo projekto 4271-06 derinimo Parsisiųsti (91.5 KB )
2012 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju) medicininių pažymėjimų išdavimo Parsisiųsti (131.4 KB )
2012 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl LR psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Parsisiųsti (174.1 KB )
2012 LR Teisingumo ministerijai Dėl Nepilnamečių justicijos 2013-2014 metų veiksmų plano Parsisiųsti (88 KB )
2012 LR Teisingumo ministerijai Dėl BPK pakeitimo įgyvendinant direktyvą dėl prekybos žmonėmis Parsisiųsti (101.9 KB )
2011 Lietuvos Respublikos Prezidentui Dėl kvalifikuotų psichologų dalyvavimo baudžiamajame procese užtrikinimo Parsisiųsti (143.3 KB )
2011 Lietuvos Respublikos Prezidentui Dėl teisinio reglamentavimo vaiko institucinės globos srityje tobulinimo Parsisiųsti (121 KB )
2011 LR Seimo Pirmininkui Dėl LR vaikų išlaikymo fondo įstatymo Parsisiųsti (125.6 KB )
2011 LR Seimo Žmogaus teisių komitetui Dėl lygtinio paleidimo taikymo asmenims, nuteistiems už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 158 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1446)  Parsisiųsti (186.6 KB )
2011 LR Seimo Žmogaus teisių komitetui Dėl duomenų apie asmens teistumą teikimo Parsisiųsti (146 KB )
2011 LR Seimo Žmogaus teisių komitetui Dėl LRS nutarimo Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo Parsisiųsti (145.7 KB )
2011 LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui Dėl LRS nutarimo Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo Parsisiųsti (105.9 KB )
2011 LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui Dėl LRS nutarimo Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo Parsisiųsti (85.6 KB )
2011 LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui Dėl LR Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto XIP-3757 Parsisiųsti (146.3 KB )
2011 LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui Dėl išmokų vaikams įstatymo 8 str. pakeitimo įstatymo projekto Parsisiųsti (95.2 KB )
2011 LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui  Dėl kūno kultūros ir sporto įstatymo Parsisiųsti (86.6 KB )
2011 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Dėl LRS nutarimo Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo Parsisiųsti (145 KB )
2011 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Dėl Darbo kodekso pakeitimo_XIP-2660 Parsisiųsti (114 KB )
2011 Darbo grupei vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo koncepcijai parengti (Pirmininkei V.V. Margevičienei)  Dėl vaiko teisių apsaugos teisinio reglamentavimo tobulinimo Parsisiųsti (2.1 MB )
2011 LR Seimo Narkotikų ir alkoholio prevencijos komisijai Dėl LR psichiko sveikatos priežiūros įstatymo Parsisiųsti (153.9 KB )
2011 LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo Parsisiųsti (145.5 KB )
2011 LR Seimo Peticijų komisijai Dėl peticijoje pateikto pasiūlymo Parsisiųsti (90.9 KB )
2011 LR Vyriausybei Dėl vaikų dalyvavimo biomedicininiuose tyrimuose Parsisiųsti (230.5 KB )
2011 LR Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Parsisiųsti (140.7 KB )
2011 LR Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Parsisiųsti (140.6 KB )
2011 LR Vyriausybės atstovui Marijampolės  apskrityje Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo Parsisiųsti (139.7 KB )
2011 LR Vyriausybės atstovui Klaipėdos apskrityje Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Parsisiųsti (140.2 KB )
2011 LR Švietimo ir mokslo ministerijai  Dėl suimtųjų ir atliekančių laisvės atėmimo bausmę nepilnamečių ugdymo Parsisiųsti (137.8 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl globojamo vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo Parsisiųsti (189 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR CK 3.212 papildomo reglamentavimo Parsisiųsti (175.1 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR CPK 56 str. nuostatų taikymo Parsisiųsti (99.2 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Parsisiųsti (145.3 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Prezidento kanceliarijos kreipimosi Parsisiųsti (111.7 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo dėl socialinės globos istaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo Parsisiųsti (85.8 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LRV nutarimo projekto 11-2757-01 Parsisiųsti (96.8 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LRV nutarimo projekto 4271-05 derinimo Parsisiųsti (129.3 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl problemų vaiko institucinės globos srityje Parsisiųsti (95.2 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl Vaikų išlaikymo fondo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Parsisiųsti (106.6 KB )
2011 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl valstybinėms funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo projekto Parsisiųsti (90.7 KB )
2011 LR Susisiekimo ministerijai  Dėl vaikų keleivių saugumo užtikrinimo Parsisiųsti (119.8 KB )
2011 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011-2013 m tarpinstitucinio veiklos plano Parsisiųsti (211.1 KB )
2011 LR Teisingumo ministerijai  Dėl teisės akto projekto „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ Parsisiųsti (98.1 KB )
2011 Lietuvos Respublikos Teisėjų tarybai Dėl psichologų pareigybių steigimo apygardų teismuose. Parsisiųsti (141.4 KB )
2011 LR Savivaldybių administracijų direktoriams Dėl pataisos inspekcijų atstovų dalyvavimo savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų veikloje Parsisiųsti (132.9 KB )
2010 LR Seimo Pirmininkui Dėl vaiko teisių apsaugos padėties gerinimo  Parsisiųsti (216.9 KB )
2010 LR Seimo Pirmininkui Dėl vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimo Parsisiųsti (113.6 KB )
2010 LR Seimo Žmogaus teisių komitetui Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos ratifikavimo Parsisiųsti (134.9 KB )
2010 LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui Dėl LR apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymo projekto Parsisiųsti (152.3 KB )
2010 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui Dėl LR pagalbinio apvaisinimo įstatymo ir LR dirbtinio apvaisinimo įstatymo  Parsisiųsti (130.7 KB )
2010 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymo projekto Parsisiųsti (425.6 KB )
2010 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl LR Vyriausybės nutarimo dėl vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Parsisiųsti (127.1 KB )
2010 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Dėl nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos projekto Parsisiųsti (133.4 KB )
2010 LR Kultūros ministerijai  Dėl projekto derinimo Dėl neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir skleidimo Parsisiųsti (82.4 KB )
2010 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl LRS nutarimo Dėl sveikatos sistemos plėtros 2010-2015m metmenų patvirtinimo projekto Parsisiųsti (135.7 KB )
2010 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl sveikatos apsaugos ministro 2008-01-17 įsakymo "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo organizavimo" pakeitimo Parsisiųsti (183.5 KB )
2010 LR Sveikatos apsaugos ministerijai  Dėl Lietuvos higienos normos HN 79 Parsisiųsti (133.5 KB )
2010 Lietuvos bioetikos komitetui Dėl biomedicininių tyrimų etikos įstatymo įgyvendinimo Parsisiųsti (131 KB )