Institucines kovos su korupcija programas rengia ir įgyvendina valstybės įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą. Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje, todėl institucinė kovos su korupcija programa nėra parengta.