Antikorupcinis visuomenės švietimas

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos srityje:

2021 m. lapkričio 19 d. „Nauji korupcijos prevencijos principai, korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistema, naujos korupcijos prevencijos priemonės bei už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų steigimo ypatumai viešojo sektoriaus subjekte bei jų vaidmuo užtikrinant pavadžiose įstaigose, įmonėse korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių taikymą“ (dalyvavo 1 asmuo).

2021 m. lapkričio 12 d. „Naujasis korupcijos prevencijos įstatymas: personalo patikimumo užtikrinimas“ (dalyvavo 1 asmuo).

2021 m. kovo 26 d. “Pranešėjo apsaugos užtikrinimo organizavimo ir etikos (elgesio) kodekso vaidmens, paskirties ir rengimo klausimai“ (dalyvavo 1 asmuo).

2021 m. sausio 28 d. „Viešųjų ir privačių interesų derinimo, deklaravimo, nusišalinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ (dalyvavo 1 asmuo).

2021 m. sausio 20 d. „Dovanų politika: praktiniai taikymo aspektai“ (dalyvavo 1 asmuo).

2020 m. spalio 29 d. „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir jo praktiniai aspektai“; „Į pareigas skiriamų asmenų patikrinimo aktualijos ir jo praktiniai apsektai“; „Dovanų politika. Esminiai aspektai“ (dalyvavo 1 asmuo);

2018 m. vasario 21 d. mokymai – „Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas“ (dalyvavo 1 asmuo).