Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas (patvirtintas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-2:

1. Vyriausiasis patarėjas.

2. Vyresnysis patarėjas.

3. Patarėjas.

4. Vyriausiasis specialistas.