Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, juridinio asmens kodas 188755327, adresas Plačioji g. 10 Vilnius, tel. 8 5 210 7176, el.p. vtaki@vtaki.lt.

Susipažinę su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos Privatumo politika (229.2 KB ), rasite informaciją apie tai, kaip Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (toliau – Įstaiga), tvarko asmens duomenis, gautus: 

 • Nagrinėjant pateiktus skundus, pranešimus ar savo iniciatyva atliekant tyrimus dėl galimo vaiko teisių pažeidimo; 
 • atliekant priimtų sprendimų vykdymo priežiūrą; 
 • vykdant teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą, įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; nagrinėjant asmenų prašymus ir teikiant jiems konsultacijas; 
 • užtikrinant tarpinstitucinį, įskaitant ir tarptautinį, bendradarbiavimą; 
 • informuojant asmenis apie vaiko teisių padėtį, organizuojant renginius ir kitaip prisidedant prie visuomenės iniciatyvų vaiko teisių apsaugos srityje, 
 • užtikrinant turto ir asmenų apsaugą (vaizdo stebėjimas);
 • siekiant užtikrinti aptarnavimo kokybę ir spręsti ginčus (pokalbių įrašymas); 
 • užtikrinant konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą;
 • vykdant personalo atranką;
 • Įstaigai sudarant ir vykdant sutartis su kontrahentais juridiniais asmenimis; 
 • asmenims lankantis Įstaigos interneto svetainėje;

Kitos nuorodos:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainė