Vaiko teisių apsaugos kontrolierius kaip Seimo nutarimu skiriamas valstybės pareigūnas atlieka vaiko teisių apsaugos padėties Lietuvoje stebėseną, teisės aktų, susijusių su vaikais, analizę ir taikymo praktikos vertinimą, individualius tyrimus dėl vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimų; reikalauja aktyvesnio ir efektyvesnio, o ne formalaus požiūrio į darbą bei pareigas vaikų atžvilgiu; teikia rekomendacijas bei pastabas dėl nepakankamo dėmesio vaiko teisių ir jo teisėtų interesų užtikrinimui, apsaugai ir gynimui; inicijuoja diskusijas įvairiais vaikus liečiančiais klausimais, siekia suteikti svarbesnę vietą politikoje klausimams, susijusiems su vaikais.

Edita Žiobienė

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė

Gyvenimo aprašymas

Gimtinė Alytus
Gimimo data 1973 m. liepos 5 d.
Išsilavinimas
2007 m. Teisės bakalauro laipsnis (Mykolo Romerio universitetas).
2003 m. apginta daktaro disertacija “Informacijos apie privatų asmens gyvenimą apsauga” ir suteiktas Socialinių mokslų (Teisės) krypties daktaro laipsnis (Lietuvos teisės universitetas).
1998 m. Teisės magistro laipsnis ( Vytauto Didžiojo universitetas).
1995 m. Sociologijos bakalauro laipsnis ( Vytauto Didžiojo universitetas).
Darbo patirtis
Nuo 2010 m. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė.
Nuo 2003 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros docentė.
2004 – 2010 m. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė.
2002 - 2003 m. Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriaus vedėja.
1998 – 2002 m. VDU Teisės instituto asistentė. Dėstomi dalykai: Lietuvos konstitucinė teisė, Žmogaus teisės, Civilinė teisė.
1998 – 2002 m. Kauno apskrities viršininko administracijos Teisės skyriaus vyriausioji juristė.
1994 - 1998 m. Kauno technologijos universiteto Akademinių reikalų tarnybos Mokslo grupės vyr. inspektorė tarptautinėms mokslo programoms.
Papildoma informacija
Šeimyninė padėtis Ištekėjusi. Turi keturias dukras.