[[#ex]]

2019 metai

  • Informacija apie 2019 metais planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
  • Informacija apie mažos vertės pirkimus

2018 metai

  • Informacija apie 2018 metais planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
  • Informacija apie mažos vertės pirkimus
  • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2018 metų viešųjų pirkimų ataskaita

2017 metai


2016 metai


2015 metai


2014 metai


2013 metai


2012 metai


2011 metai


2010 metai

[[#ex]]