[[#ex]]

2017 metai

  • Informacija apie 2017 metais planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
  • Informacija apie mažos vertės pirkimus
  • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 metų viešųjų pirkimų ataskaita

2016 metai

  • Informacija apie 2016 metais planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
  • Informacija apie mažos vertės pirkimus
  • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2016 metų viešųjų pirkimų ataskaita

2015 metai

  • Informacija apie 2015 metais planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus
  • Informacija apie mažos vertės pirkimus
  • Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2015 metų viešųjų pirkimų ataskaita

2014 metai


2013 metai


2012 metai


2011 metai


2010 metai

[[#ex]]