Kas yra viešoji konsultacija?

Viešoji konsultacija – įvairiais būdais ir metodais viešojo sektoriaus organizacijų vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar jos grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui arba kito tipo sprendimui.

Esant poreikiui vykdomas konsultavimasis su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais.