Pareigybės pavadinimas Lygis Kategorija Darbuotojų skaičius Bazinis atlyginimas,
neatskaičius mokesčių (Eur)
Vaiko teisių apsaugos kontrolierius     1 1697,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausiasis patarėjas A 17 2 1266,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas A 16 2 1135,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyresnysis patarėjas A 15 1 1018,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjas A 15 2 1018,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus patarėjas A 14 4 914,00
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis     5 nuo 391 iki 1122

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuotatomos, valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Priedas už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus, tačiau ši suma negali viršyti 30 proc. pareiginės algos.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atitinkamų tarnautojų priedai už tarnybos stažą yra nuo 12 iki 27 procentų pareiginės algos.

Priedas už trečią kvalifikacinę klasę sudaro 15 procentų pareiginės algos, už antrą kvalifikacinę klasę – 30 procentų pareiginės algos, už pirmą kvalifikacinę klasę – 50 procentų pareiginės algos.       

Valstybės tarnautojams mokamos priemokos už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu, už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis bei už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą (neilgiau kaip vienerius metus). Šios priemokos negali viršyti 60 procentų pareiginės algos.