Meno saloje 15 metų amžiaus berniukui buvo paskirta fizinė bausmė už tai, kad jis toje pačioje mokykloje besimokančio vyresnio vaiko atžvilgiu panaudojo smurtinius veiksmus (vaikas patyrė kūno sužalojimus). Berniukas buvo priverstas nusimauti kelnes bei apatines kelnaites ir atsigulti ant stalo. Tuomet, jį laikant dviems policijos pareigūnams, trečiasis policijos pareigūnas jam sudavė tris kartus rykšte.

Europos žmogaus teisių teismas (toliau – EŽTT) pripažino, kad tokia bausmė yra „paplitęs smurtas“ ir pažeidžia Konvencijos 3 straipsnio nuostatas (draudimas žiauriai ir nežmoniškai elgtis).

Ieškovai, atstovaujantys daugiau nei 800 Frankofonijos vaikų, gyvenančių tam tikrose (daugiausiai olandiškai kalbančiose) Belgijos dalyse, pateikė skundą, kad jų vaikams nebuvo sudaryta galimybė mokytis prancūzų kalba.

EŽTT priėjo išvadą, kad buvo pažeistos Konvencijos 6 straipsnio nuostatos (diskriminacijos draudimas) ir Protokolo Nr. 1 2 straipsnio nuostatos (teisė į mokslą), nes vaikams nebuvo sudaryta galimybė mokytis šešiose Briuselio priemiesčio bendruomenėse įsikūrusiose mokyklose, kuriose mokoma prancūzų kalba, kadangi jų tėvai šioms bendruomenėms nepriklausė. Teismas taip pat laikėsi nuomonės, jog Konvencija negarantuoja vaikui teisės į valstybės finansuojamą mokslą ta kalba, kuria kalba jo/jos tėvai.

1 ... 4 5 6 7