Įvyko konferencija „Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai vaikams – ar pastebime pažangą?“

2018 11 26
VTAKI_05.jpg

Lapkričio 23 d. įvyko Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu organizuota konferencija „Lietuvos tarptautiniai įsipareigojimai vaikams – ar pastebime pažangą?“.

Konferencija buvo skirta paminėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos priėmimą, atkreipti dėmesį į valstybės prisiimtus įsipareigojimus vaikams bei vaiko teisių padėtį Lietuvoje.

Konferencijoje aptarti pokyčiai vaiko teisių srityje, artėjant Lietuvos periodiniam atsiskaitymui apie Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą, taip pat turint omenyje Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto ir kitų organizacijų, institucijų išvadas dėl vaikų teisių padėties Lietuvoje.

Konferencijoje taip pat skirtas dėmesys vaiko nuomonės išklausymo, ginčų, susijusių su vaikais, sprendimo alternatyvoms, vaikų padėčiai mokykloje, pagalbos vaikams užtikrinimo bei kitiems aktualiems klausimams.

Konferencijos dalyviams buvo pristatyti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos iniciatyva į lietuvių kalbą išversti Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto bendrieji komentarai, atskleidžiantys Vaiko teisių konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų normų turinį.

 

Konferencijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=HejyqYYI0wg

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos leidinį „Jungtinių tautų vaiko teisių komiteto bendrieji komentarai“ rasite čia: http://vtaki.lt/lt/vtaki-aktuali-informacija-ir-duk/vtaki-leidiniai .

Konferencijos pranešimus bei kitą naudingą informaciją rasite žemiau.

Dokumentai