Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vizitas Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre

2019 09 19

Rugsėjo 18 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė su vyriausiąja patarėja Audrone Bedorf ir patarėja Laura Vitkauskaite – Sirunaviče lankėsi Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre “Šaltinis”.

Vizito metu Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai su Centro darbuotojais aptarė Centro veiklą, teikiamas paslaugas, diskutavo apie įtraukiojo ugdymo bendrosiose mokyklose trukdžius,  perspektyvas ir sprendimus.

Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centras „Šaltinis“ – biudžetinė Šakių rajono savivaldybės specialiojo ugdymo įstaiga (pagrindinė bei ikimokyklinio ugdymo mokykla), skirta visos respublikos didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto, intelekto bei emocijų ir elgesio sutrikimų, kt.) turintiems mokiniams. Centras turi padalinį (skyrių), kuris teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Šakių rajono suaugusiems neįgaliesiems.

Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centras yra vienas iš metodinių centrų, kuriame teikiamos rekomendacijos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams dėl bendrojo ugdymo programų ir ugdymo aplinkos pritaikymo, specialiųjų ugdymo ir mokymo metodų, būdų ir priemonių parinkimo mokiniui; konsultuoja ir teikia įvairią pagalbą tėvams; rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius; kt.