Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė lankėsi Panevėžyje

2019 06 14

Birželio 13 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė su vyriausiąja patarėja Audrone Bedorf ir patarėja Laura Vitkauskaite – Sirunaviče lankėsi Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre ir Panevėžio pataisos namuose.

Lankymosi specialiojo ugdymo įstaigoje metu Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai su Centro darbuotojais aptarė Centro veiklą, teikiamas paslaugas, apžiūrėjo Centro patalpas, diskutavo apie įtraukiojo ugdymo perspektyvas ir sprendimus, kurie būtini siekiant pokyčių šioje srityje.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras – biudžetinė Panevėžio miesto savivaldybės specialiojo ugdymo įstaiga, skirta didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (sutrikusio intelekto ir (ar) kompleksinę negalią) turintiems 7 – 21 metų mokiniams iš visos šalies.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras yra vienas iš metodinių centrų, kuriame teikiama švietimo pagalba, konsultavimo paslaugos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), kitų ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, kvalifikacijos tobulinimo seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pagal akredituotas programas ir t. t.

Lankymosi Panevėžio pataisos namuose buvo domėtasi vaikų, augančių kartu su laisvės atėmimo bausmę atliekančiomis motinomis, priežiūros organizavimu, vaikų gyvenimo ir vystymosi sąlygomis tiek pataisos namų Vaikų (kūdikių) skyriuje, tiek Vaiko ir motinos name.

Atsižvelgdamos į Teisingumo ministerijos planuojamą sveikatos priežiūros paslaugų įkalinimo įstaigose pertvarką, planuojamas naikinti pareigybes Panevėžio pataisos namų Sveikatos priežiūros skyriuje, šio skyriaus darbuotojos yra išsakiusios nuogąstavimus, kad įvykdžius reformą nebus užtikrinta tinkama vaikų (kūdikių) priežiūra, laisvės atėmimo bausmę atliekančios motinos negaus reikalingos pagalbos ir kt. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė domisi planuojamos reformos įtaka vaikų teisių užtikrinimui Panevėžio pataisos namuose.