Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kreipėsi į valstybės institucijas dėl vaikų, atvykstančių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos

2022 03 09

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, įgyvendindama Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatyme numatytą veiklos tikslą - atlikdama užsieniečių migrantų vaikų priėmimo sąlygų, jų teisių užtikrinimo stebėseną - kreipėsi į Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė aktyviai dalyvauja Europos vaikų ombudsmenų tinkle (ENOC), kuriame aptariami vaiko teisių užtikrinimo iššūkiai bei galimi sprendimo būdai.  Paskutiniame iš ENOC susitikimų su Europos vaikų ombudsmenais buvo aptarti iššūkiai, susiję su iš Ukrainos bėgančių nepilnamečių vaikų teisių užtikrinimu. Ukrainos Parlamento Žmogaus teisių ombudsmeno įstaigos atstovai išreiškė didelį susirūpinimą dėl ukrainiečių vaikų, ypatingai vaikų iš globos įstaigų bei nelydimų nepilnamečių, priėmimu, jų registravimu. Ukrainos institucijų nuomone, tokių vaikų priėmimas turėtų būti koordinuojamas valstybės institucijų, o Ukrainos valdžios įstaigos turėtų gauti visą informaciją apie ukrainiečius vaikus per Ukrainos ambasadas (konsulatus).

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą pasiekia taip pat ir susirūpinusių visuomenės atstovų nuogąstavimai, jog globojamų vaikų (ypač nelydimų nepilnamečių) perkėlimo į Lietuvą procesai nėra pakankamai koordinuojami, piliečiai savo iniciatyva atsiveža nepilnamečius vaikus, kurie galimai nėra užregistruojami migracijos sistemoje, kyla prekybos žmonėmis rizikos.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, Lietuva deda dideles pastangas užtikrindama iš Ukrainos atvykstančių žmonių saugumą bei priėmimą. Siekiant užtikrinti tarptautinę minėtų užsieniečių vaikų apsaugą, manytina, jog turi būti užtikrinami į globos sistemą patenkančių vaikų apsaugos standartai ir taikomos apsaugos priemonės, kartu užtikrinant bendradarbiavimą su kilmės šalimi.

Savo kreipimesi Kontrolierė prašo institucijų aiškiau ir plačiau informuoti visuomenę apie atvykstančiųjų registravimo(si) migracijos sistemoje būtinybę bei apie galimybes gauti paslaugas (švietimo, sveikatos apsaugos, socialines, kt.).