Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Pasirašytas susitarimas, kuris sustiprins vaiko teisių apsaugą baudžiamajame procese, užtikrins teritorinių prokuratūrų ir Vaiko teisių apsaugos skyrių bendradarbiavimą

2011 01 28
Bendradarbiavimo susitarimą pasirašę Generalinis prokuroras Darius Valys, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas bei Vaikų teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė nutarė kaip bendromis teritorinių prokuratūrų ir savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių pastangomis įmanoma veiksmingiau ginti vaikų teises ir teisėtus interesus.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašę Generalinis prokuroras Darius Valys, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas bei Vaikų teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė  nutarė kaip bendromis teritorinių prokuratūrų ir savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių  pastangomis įmanoma veiksmingiau ginti vaikų teises ir teisėtus interesus.  Susitarime smulkiai išdėstytą ką ir kaip privalo atlikti prokurorai, kokių konkrečių veiksmų turi imtis Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai, kai byloje dalyvauja nepilnametis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos praktika rodo, kad VTAS darbuotojams ir prokurorams ne visada pavykdavo sėkmingai bendradarbiauti, nes nebuvo aiškiai išdėstyta kieno kokios funkcijos, pateikiant informaciją, nebuvo apibrėžtos bendradarbiavimo ribos ir galimybės, bei įsipareigojimai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai labai svarbu efektyvus Vaiko teisių apsaugos skyrių ir prokuratūrų bendradarbiavimas visose, su vaikais susijusiose bylose, ar vaikas būtų nukentėjęs, liudininkas, ar įtariamas padaręs nusikaltimą. Manau, kad  daugelis problemų baudžiamajame procese išsispręs, pats procesas greitės, kai prokurorai atsižvelgs į Generalinio prokuroro nurodymus, Vaiko teisių apsaugos skyrių atstovai -  į Socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas“, - sako Edita  Žiobienė.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga susitarime  įsipareigojo,  gavusi informacijos apie teisių apsaugos baudžiamajame procese problemas, kurioms spręsti būtina pakeisti teisės aktus, teikti teisės aktų tobulinimo ar naujų teisės aktų priėmimo iniciatyvas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teiks metodinę pagalbą VTAS darbuotojams dėl veiksmingo atstovavimo vaiko teisėms ir teisėtiems interesams bendradarbiaujant su teritorinėmis prokuratūromis,  parengs ir patvirtins Vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijas.

Džiaugiuosi, kad Generalinės prokuratūros iniciatyva pasirašytas dokumentas pagerins tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Bendromis pastangomis vaikų teises ir teisėtus interesus ginsime veiksmingiau“, - įsitikinęs Generalinis prokuroras Darius Valys.

Generalinė prokuratūra, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga nuo šios bendradarbiaus rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, susijusius su vaiko padėties baudžiamajame procese gerinimu, vaiko teisių ir teisėtų interesų gynimu civilinės teisės priemonėmis, vykdys bendras švietėjiškas priemones, skirtas vaiko teisių apsaugos ir atstovavimo jam baudžiamajame procese gerinimui, keisis informacija apie jų įgyvendinimą ir rezultatus.