Kontrolierė atliko tyrimą dėl pagalbos krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms užtikrinimo problemų

2021 06 30

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į stebimas vaikų, gyvenančių aplinkoje, kurioje smurtaujama, neidentifikavimo bei pagalbos krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms neužtikrinimo problemas, atliko tyrimą. Atliekant tyrimą, buvo kreiptasi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius, visas savivaldybes, atvejo vadybą savivaldybėse vykdančias institucijas, specializuotus kompleksinės pagalbos centrus.

Atlikusi tyrimą kontrolierė konstatavo, kad, smurtą (tiesioginį ir netiesioginį) artimoje aplinkoje patiriančių vaikų teisė gauti savalaikę, efektyvią, lengvai prieinamą, nuoseklią, individualią pagalbą nėra tinkamai užtikrinama. Kontrolierė savivaldybėms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė siūlymus dėl smurtą artimoje aplinkoje patiriančių vaikų teisių ir interesų apsaugos gerinimo.

Tyrimo pažymą galite rasti čia.