Atliktas tyrimas dėl neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimo karantino laikotarpiu savivaldybėse

2020 09 28

Nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantiną Lietuvoje, buvo sustabdytas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose (ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu), tačiau savivaldybėse, kiek tai susiję su neformaliuoju vaikų švietimu, buvo priimti skirtingi sprendimai. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, siekdama išsiaiškinti, kaip karantino laikotarpiu savivaldybėse buvo išspręsti klausimai, susiję su biudžetinių neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos aspektais, taip pat siekdama apibendrinti skirtingą savivaldybių praktiką, atliko tyrimą.

Su tyrimu galima susipažinti čia:

Tyrimo santrauka (221.3 KB )

Tyrimas