Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuotas tarptautinis mokomasis seminaras „Tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas dėl seksualinės prievartos prieš

2011 05 25

Gegužės 25 - 27 d. Seime vyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuotas tarptautinis mokomasis seminaras „Tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete“ - vienas iš žmogaus teisių apsaugos stiprinimui skirtų renginių, kurie organizuojami Lietuvos pirmininkavimo ESBO laikotarpiu.

Gegužės 25 - 27 d. Seime vyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuotas tarptautinis mokomasis seminaras „Tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus internete“ - vienas iš žmogaus teisių apsaugos stiprinimui skirtų renginių, kurie organizuojami Lietuvos pirmininkavimo ESBO laikotarpiu.

Pagrindinis seminaro, skirto teisėsaugos pareigūnams, tikslas buvo pagerinti Rytų Europos teisėsaugos institucijų gebėjimus atskleisti, tirti vaikų seksualinį išnaudojimą internete bei persekioti už tai baudžiamąja tvarka, stiprinant tarptautinį teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą.

Su seminaro dalyviais iš Rumunijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos dalinosi savo patirti dalinosi nusikaltimų elektroninėje erdvėje ekspertai iš Europolo, Švedijos ir Prancūzijos.

 Apibendrinant seminaro metu aptartus kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete klausimus, iššūkius bei praktikoje kylančias problemas, buvo pažymėta, kad būtina siekti, jog visos valstybės prisijungtų prie tarptautinių sutarčių ir dokumentų, kurių tikslas apsaugoti vaiką nuo seksualinio smurto ir seksualinio išnaudojimo, bei suderintų nacionalinių teisės aktų nuostatas su šiais dokumentais. Seminaro dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad nacionaliniuose teisės aktuose yra skirtingai apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir reglamentuojama baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas dėl seksualinio smurto prieš vaiką ir vaiko seksualinio išnaudojimo, dėl ko praktikoje kyla problemų sprendžiant asmenų baudžiamojo persekiojimo ir baudžiamosios atsakomybės klausimus. Kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete, seminaro dalyvių nuomone, ypatingai svarbu užtikrinti, kad teisėsaugos pareigūnai galėtų naudotis aukšto lygio technologinėmis priemonėmis ir, kad tiek tarpvalstybinių susitarimų, tiek tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, pagrindu būtų užtikrintas glaudus skirtingų valstybių teisėsaugos pareigūnų ir kitų atsakingų institucijų bendradarbiavimas.

Seminare dalyvavusi Europos Tarybos atstovė, programos „Kuriame Europą su vaikais ir vaikams“ patarėja Tiina-Maria Levamo supažindino dalyvius su Europos Tarybos veikla kovojant su seksualiniu smurtu prieš vaikus.