Vyriausybės kanceliarijoje organizuotas pasitarimas dėl pasirengimo įgyvendinti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus

2019 11 14

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė 2019m. lapkričio 14 d. dalyvavo Vyriausybės kanceliarijoje įvykusiame pasitarime, kuriame aptartas pasirengimas įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimus.

Nuo 2020 metų sausio 1 d. įsigalios vaiko ir šeimos poreikių vertinimo (pakeičiantis vaiko grėsmės lygių vertinimą), vaiko laikinosios priežiūros pas giminaičius, kitus šeimai artimus asmenis institutai, taip pat specialiųjų kompetencijų reikalavimas policijos pareigūnams, reaguojantiems į pranešimus, susijusius su vaikais. Įsigaliojus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimams, vaiko tėvai ar atstovai, kai teismas nagrinės bylą dėl leidimo paimti iš jų vaiką ar kai spręs dėl jų valdžios apribojimo, turės teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, nevertinant jų  turto ar pajamų. Civilinio proceso kodekse numatyta, kad teismui nagrinėjant bylą dėl leidimo paimti vaiką, vaiko atstovams pagal įstatymą privalomai atstovaus advokatas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, Policijos departamento atstovai pristatė įgyvendintas ir numatomas įgyvendinti priemones (pareigūnų mokymai, teisės aktų projektų parengimas, derinimas, priėmimas) ir įgyvendinimo terminus, užtikrinsiančias naujų įsigaliosiančių teisės normų sklandaus veikimo užtikrinimui.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus, Savivaldybių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai pateikė įžvalgas dėl pasirengimo proceso eigos ir terminų, taip pat pristatė problemines sritis, kurioms reikalingas papildomas dėmesys.

Pasitarimo metu konstatuota, jog atsakingos už vaiko teisių apsaugą institucijos turi laiku parengti ir patvirtinti būtinus teisės aktus, užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, tam, kad nuo 2020 metų įsigaliosiantys pakeitimai vaiko teisių apsaugos srityje būtų įgyvendinami sklandžiai.