Vykdoma migrantų vaikų situacijos stebėsena

2021 08 18

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vykdydama migrantų vaikų situacijos stebėseną, kartu su patarėjais lankosi įvairiose migrantų vaikų bei jų šeimų apgyvendinimo vietose bei vertina jų apgyvendinimo (priėmimo) sąlygas.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėjomis liepos-rugpjūčio mėnesiais lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose, pasienio kontrolės punktuose, savivaldybių kuruojamose apgyvendinimo vietose, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokykloje bei mokyklos teritorijoje kuriamoje konteinerinių namelių stovykloje. Lankymųsi metu kontrolierė su atsakingais pareigūnais bei darbuotojais aptaria užsieniečių migrantų apgyvendinimo iššūkius bei galimus sprendimo būdus.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėjomis taip pat dalyvauja kassavaitiniuose pasitarimuose su vykdomosios valdžios, nevyriausybinių organizacijų atstovais,  diskutuoja dėl užsieniečių migrantų šeimų bei vaikų apgyvendinimo sąlygų, sveikatos užtikrinimo ir švietimo organizavimo klausimų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pažymi, jog vaikams migrantams būtina tinkama apsauga, jie yra ypač pažeidžiami dėl savo amžiaus, dėl to, kad jie yra toli nuo savo namų, kai kurie jų keliauja nelydimi savo tėvų. Dažnai tiek iki atvykimo, tiek jau atvykus jie susiduria su didesne rizika patirti smurtą ar išnaudojimą, tapti prekybos žmonėmis aukomis, patenka į nepalankią socialinę padėtį. Nepaisant jų statuso jie pirmiausia yra vaikai ir, kaip teisių turėtojai, turi gauti deramą apsaugą bei pagalbą iš į Vaiko teisių konvencijos valstybės narės jurisdikciją patekusių institucijų. Vaiko teisių konvencija taikoma visiems vaikams, nežiūrint jų kelionės tikslo ar sąlygų - ekonominės migracijos, prieglobsčio, šeimos susijungimo ar kitų tikslų.