Vertinami pokyčiai Lietuvoje kovojant su prekyba žmonėmis

2018 07 02
greta.png

Birželio 29 d. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi Europos Tarybos Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupė (GRETA; angl. Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings), kuri vertina kaip Lietuva įgyvendina Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis.

Susitikimo su vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vyriausiąja patarėja Audrone Bedorf metu buvo aptarta situacija bei vykstantys pokyčiai vaiko teisių apsaugos srityje, kiti aktualūs klausimai (vaikų apsauga nuo prekybos žmonėmis, pagalbos teikimas, aukų identifikavimas, t.t.).

GRETA ekspertai antrą kartą lankosi Lietuvoje ir atlieka valstybės įsipareigojimų vykdymo vertinimą.

Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis - stebėsenos mechanizmas

Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis - aukų teisės