Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai dalyvavo Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje

2019 11 13

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyriausiosios patarėjos Eivilė Žemaitytė ir Audronė Bedorf 2019m. lapkričio 13 d. dalyvavo Seimo Žmogaus teisių komiteto parlamentinės kontrolės dėl vaiko teisių apsaugos reformos įgyvendinimo  posėdyje.

Posėdžio metu buvo pristatyta vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos reformos eiga, taip pat svarstytas komiteto nario M. Puidoko inicijuotos Seimo rezoliucijos „Dėl teisinės ir politinės piliečių apsaugos“ projektas. Rezoliucija siekiama paspartinti Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl pranešimų procedūros, kuriuo siekiama stiprinti vaiko teisių apsaugos ir gynimo mechanizmą, ratifikavimą. Ratifikavus minėtą protokolą būtų suteikta galimybė vaikams ir kitiems asmenims pateikti pranešimą Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui dėl, jų nuomone, pažeistos kurios nors vaiko teisės, įtvirtintos Vaiko teisių konvencijoje ar jos fakultatyviniuose protokoluose, kurių nepavyko apginti savo šalyje.

Taip pat siekiama paskatinti Vyriausybę užtikrinti bei stiprinti kokybiškos pagalbos užsienio valstybėse gyvenančioms šeimoms teikimą, taip pat svarstyti klausimą dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos reorganizavimo, įvaikinimo bei globos organizavimo funkcijas deleguojant skirtingiems subjektams.