Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius

2011 02 02
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, su kuriuo vaiko teisių apsaugos kontrolierė aptarė aktualias problemas, susijusias su vaiko teisių apsauga įvairiose šalies ugdymo ir auklėjimo įstaigose

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, su kuriuo vaiko teisių apsaugos kontrolierė aptarė aktualias problemas, susijusias su vaiko teisių apsauga įvairiose šalies ugdymo ir auklėjimo įstaigose

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė 2011-02-02 susitiko su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi ir vyriausiuoju patarėju Alvydu  Puodžiuku.

E. Žiobienė informavo ministrą, kad aplankė Lietuvoje veikiančius socializacijos centrus (2 skirti mergaitėms, 5 – berniukams) ir pristatė pastebėtas kai kurių specialiųjų auklėjimo įstaigų problemas – netobulą finansavimo sistemą, patalpų nepritaikymą, nepakankamą vaikų užimtumą, nepakankamą darbuotojų pasirengimą ir pan. Pasak švietimo ir mokslo ministro, ministerija pernai po apskričių reformos, perėmusi septynių vaikų socializacijos centrų steigėjo funkcijas, dar tik susipažįsta su šių įstaigų veikla, tačiau jau turi konkrečių planų kaip tobulinti šią sritį. Ministras pažadėjo, kad, priimdamas sprendimus dėl socializacijos centrų tobulinimo, atsižvelgs į kontrolierės siūlymus.

Pokalbio metu aptartos ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose nepilnamečių ugdymo problemos, dėl kurių pažeidžiama ten esančių vaikų teisė į mokslą. Ką tik ištyrusi skundą dėl nuteistų nepilnamečių mokymosi problemų, kontrolierė su ministru aptarė, ką reikėtų daryti, kad situacija keistųsi, nes vaikai, kuriems atimta laisvė, neturi prarasti savo pagrindinių teisių, tame tarpe ir teisės į mokslą. Švietimo ir mokslo ministras pastebėjo, kad būtina daugiau dėmesio skirti vaikams, kurie gyvena ir mokosi specializuotuose ugdymo ir auklėjimo įstaigose.

Ikimokyklinis ugdymas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas visoje Lietuvoje. Apie tai irgi buvo kalbėta vaiko teisių apsaugos kontrolierės E. Žiobienės ir švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus susitikimo metu. Ministras informavo, kad darželių trūksta ne tik Vilniuje, bet visoje Lietuvoje, ir ne tik didmiesčiuose. Tačiau manoma, kad palengvinus privačių darželių steigimo reikalavimus, problemą spręs būtent privačių darželių plėtra. Ministras pastebėjo, kad pastaruoju metu įregistruota rekordiškai daug privačių darželių, tiek darželių nebuvo įsteigta per 20 pastarųjų metų. Kontrolierė klausė ministro, ar paskirsčius ikimokyklinio ugdymo krepšelius visiems darželiams, nenukentėtų valstybiniai darželiai. Ministras užtikrino, kad naujoje tvarkoje numatyta kaip stiprinti valstybinius darželius, be to naujoms ikimokyklinėms grupėms steigti 2011 m. Švietimo ir mokslo ministerija iš savo asignavimų skirs beveik 6 mln. Lt.

Kalbėdami apie mokyklų problemas, kontrolierė ir ministras aptarė programos, kurios ugdymo įstaigose diegiamos kovai su patyčiomis, taip pat būtinybę plėtoti mokinių registrą, kad būtų skaidriai paskirstytas mokyklinio ugdymo krepšelis skirstymas ir realus besimokančių vaikų skaičius.

Susitikimo metu buvo kalbėta apie tautinių mažumų vaikų ugdymą mokyklose ir darželiuose. Aptartas Lietuvos Respublikos Seime svarstomas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.