Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Milda Gardauskaitė

2011 02 21
Susitikimo metu kartu su vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene buvo aptarta smurto, patyčių ir mokinių bei mokytojų tarpusavio santykių problema mokyklose, pagalbos teikimo vaikams būdai ir priemonės, pasidalinta patirtimi, sprendžiant konkrečius vaiko teisių pažeidimo atvejus.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje lankėsi Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė Milda Gardauskaitė. Susitikimo metu kartu su vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene buvo aptarta smurto, patyčių ir mokinių bei mokytojų tarpusavio santykių problema mokyklose, pagalbos teikimo vaikams būdai ir priemonės, pasidalinta patirtimi, sprendžiant konkrečius vaiko teisių pažeidimo atvejus. Be to, buvo aptarta Lietuvos moksleivių sąjungos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos bendradarbiavimo galimybė. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė paskatino vaikus aktyviau kreiptis pagalbos į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą, kelti aktualias problemas, reikšti nuomonę jiems rūpimais klausimais. Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė, pritardama šiam poreikiui, pažadėjo dažniau įtraukti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovus į nacionalinio ar regioninių forumų diskusijas, kreiptis į įstaigą dėl iškilusių klausimų ar spręstinų problemų vaiko teisių apsaugos srityje.