Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vizitas Švedijoje

2018 09 18
pohja-balti_mobiilsusprogramm_20090615_1766139239.jpg

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga įgyvendina projektą pagal Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Projekto tikslas – susipažinti su Šiaurės šalių (Švedijos ir Suomijos) švietimo sistema bei įtraukiojo ugdymo praktikomis.

Rugsėjo 12-13 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė bei patarėjos Audronė Bedorf ir Laura Vitkauskaitė-Sirunavičė lankėsi Švedijoje.

Vizito metu Kontrolierė bei patarėjos lankėsi Nacionalinės specialiųjų poreikių ugdymo ir mokyklų agentūros, kuri atsakinga už pagalbos teikimą mokykloms ir savivaldybėms, organizuojančioms specialiąją švietimo pagalbą mokiniams, mokymo medžiagos rengimą, finansavimą bei specialiojoje Manilla mokykloje klausos negalią turintiems vaikams.

Įstaigos atstovės taip pat susitiko su Švietimo ministerijai pavaldžios Švietimo inspekcijos, kurios veiklos tikslas – ugdymo kokybės bei saugios aplinkos užtikrinimas Švedijos mokyklose, atstovais.

Susitikimo su Švedijos vaiko teisių ombudsmeno institucijos atstovais metu, aptartos Švedijos ir Lietuvos ombudsmenų veiklos, praktikos bei pagrindiniai iššūkiai įtraukiojo ugdymo srityje, kt.

Švedijos švietimo sistema pasižymi decentralizacija (savarankiškumo suteikimu mokykloms), lyčių lygybės ugdymu bei siekiu užtikrinti saugią aplinką vaikams mokyklose (valstybė išsiskiria mažu patyčių tarp vaikų skaičiumi mokyklose).