Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vizitas Islandijoje

2022 04 13
NORD.jpg

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė bei patarėjos Laura Vitkauskaitė-Sirunavičė ir Ieva Braškienė 2022  m. balandžio  mėn.  3-7 d. lankėsi Islandijoje.

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga įgyvendina projektą pagal Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Projekto tikslas – susipažinti su Šiaurės šalių (Norvegijos ir Islandijos)  švietimo sistema, švietimo pagalba mokiniams, mokytojams bei tėvams, patyčių prevencijos programomis ir sprendimais bei įtraukiojo ugdymo praktikomis.

Islandijos švietimo sistema pasižymi įtraukties į bendrojo lavinimo mokyklas bei įvairios pagalbos užtikrinimu, aukštu prieinamumu prie ugdymo paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Kontrolierė bei patarėjos lankėsi pagal kompetenciją giminingoje Islandijos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus  (Ombudsmeno) institucijoje, susipažino su įstaigos veiklomis, dalinosi patirtimi apie Lietuvos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos praktiką tiriant skundus.

Lankytasi Brúarskóli specialiojo ugdymo centre, skirtame vaikams, turintiems  didelių psichikos, elgesio ar socialinių sunkumų. Šios mokyklos tikslas - dirbti pozityviai, siekiant pagerinti mokinių elgesį, išmokyti juos naujo elgesio, padėti mokiniams atrasti ir stiprinti savo stipriąsias puses. Brúarskóli konsultavimo skyriaus  specialistai padeda bendrojo lavinimo mokyklų personalui rasti sprendimus dėl pagalbos mokiniams, turintiems elgesio ir emocinių problemų.

Taip pat lankytasi Klettaskóli specialiojoje mokykloje, skirtoje sunkių raidos sutrikimų turintiems vaikams, kurie negali būti integruoti į įprastas bendrojo lavinimo mokyklas. Mokykla kitų pradinių mokyklų darbuotojams teikia konsultacijas ir pedagoginę pagalbą mokiniams, kurių mokymosi poreikiai panašūs kaip ir Klettaskóli mokinių.

Reikjaviko miesto Švietimo ir jaunimo departamente susipažinta su savivaldybės organizuojamomis programomis, skirtomis užtikrinti kiekvieno vaiko gerovę, nuoseklų tobulėjimą ir gerą išsilavinimą bei auklėjimą. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas vaikų dalyvavimui ir įtraukimui į įvairias švietimo veiklas ir sprendimų priėmimo procesus.

Lankytasi Breiðholt's paslaugų centre, kur sutelktos šeimai reikalingos paslaugos. Centras teikia  informaciją apie Reikjaviko mieste galimą gauti pagalbą ir paslaugas, socialines paslaugas, pagalbą mokykloms, įgyvendinti dienos centrų ir laisvalaikio centrų programas. Lankymosi metu buvo kalbėtasi apie konkrečias centro teikiamos pagalbos vaikams ir šeimoms form

Nuotraukų galerija

  • islandija5.jpg
  • islandija4.jpg
  • islandija2.jpg
  • islandija3.jpg
  • islandija1.jpg
15