Vaiko teisių apsaugos kontrolierė tęsia migrantų vaikų padėties stebėseną

2021 10 15

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vykdydama migrantų vaikų situacijos stebėseną ir siekdama įvertinti jų priėmimo sąlygas, nuo liepos mėnesio lankosi įvairiose migrantų vaikų bei jų šeimų apgyvendinimo vietose (Valstybės sienos apsaugos tarnybos teritoriniuose padaliniuose pasienyje, kitose valstybės ir savivaldybių kuruojamose apgyvendinimo vietose).

Vienas paskutiniųjų vizitų įvyko nuolatinėje migrantų apgyvendinimo vietoje – Ruklos pabėgėlių priėmimo centre (Ruklos PPC), kuriame šiuo metu gyvena arti 400 vaikų. Lankymosi metu bendrauta su PPC administracija, socialiniais, sveikatos priežiūros darbuotojais, mokytojais, teritoriją saugančiais policijos darbuotojais. Didelis dėmesys skirtas pokalbiams su Ruklos PPC apgyvendintomis migrantų šeimomis, nelydimais nepilnamečiais, siekiant išgirsti ir įvertinti jų patirtis bei išsakomus lūkesčius. Pastebėtina, kad, lyginant su laikinosiose migrantų apgyvendinimo vietose buvusiomis sąlygomis, situacija Ruklos PPC geresnė – rūpinamasi ne tik apgyvendinimu, tačiau skiriamas didesnis dėmesys sveikatos, švietimo, socialinių ir kitų paslaugų teikimui (pradėta vertinti ir fiksuoti visų vaikų sveikatos būklė atliekant profilaktinius sveikatos patikrinimus; vaikams pradėtos teikti formaliojo švietimo paslaugos, siekiant ugdyti lietuvių kalbos įgūdžius, užtikrinti jų didesnį užimtumą, o kartu padėti pagrindus sėkmingesnei jų integracijai ir pan.).  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė ir toliau planuoja tęsti lankymusis migrantų apgyvendinimo vietose.

2021-10-13 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos turimais duomenimis, Lietuvoje apgyvendinti iš viso 688 vaikai, iš jų:

Ruklos PPC – 399;

Naujininkų PPC – 38;

Pabradės Užsieniečių registracijos centre – 49;

Medininkų  Užsieniečių registracijos centre – 149;

VSAT Pasieniečių mokyklos bendrabučiuose – 48;

Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus pasienio užkardoje – 3.

Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardoje – 2.

LR Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, Lietuvoje šiuo metu apgyvendinti 506 vaikai, kurių amžius 0 – 9 m., ir 853 asmenys, kurių amžius – 10-19 metų.

Statistinę informaciją apie neteisėtą migraciją galite rasti čia: https://ls-osp-sdg.maps.arcgis.com/apps/dashboards/9b0a008b1fff41a88c5efcc61a876be2