Vaiko teisių apsaugos kontrolierė lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybėje

2022 12 06

   Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2022 m. gruodžio 5 d. lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybėje, kur susitiko su savivaldybės administracijos direktoriumi Josif Rybak, Švietimo ir sporto skyriaus specialistais bei rajono mokyklų atstovais.

   Susitikimo metu buvo aptartos Šalčininkų rajono mokyklų problemos, atsižvelgiant į jų ypatumus tiek dėl geografinės padėties, tiek dėl ugdymo organizavimo ypatybių – ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į tautinių bendrijų poreikius ir kt. Mokykloms ypač susirūpinimą kelia reikalavimai dėl klasių komplektavimo, mokinių skaičiaus jose nustatymo, ypač gimnazijose. Susitikimo metu buvo išsakyti nuogąstavimai, kad dėl reikalavimų mokinių skaičiui klasėse gali mažėti prieinamumas bei galimybės vaikams mokytis gimnazijose. Vietos bendruomenės nuomone, sprendžiant klausimus dėl mokinių ugdymo organizavimo turi būti atsižvelgiama į vietos bendruomenės poreikius, ypatybes (daugiatautiškumas, kt.).