Vaiko teisių apsaugos kontrolierė lankėsi Kupiškio rajono savivaldybėje

2019 07 31

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2019 m. liepos 30 d. Kupiškio rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centre organizavo tarpinstitucinį pasitarimą, skirtą bendradarbiavimo vaiko teisių užtikrinimo srityje gerinimui. Pasitarimo, kuriame dalyvavo Kupiškio Socialinių paslaugų centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei jos struktūrinio padalinio šiame rajone darbuotojai bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams buvo aptarti aktualūs bendradarbiavimo tarp institucijų klausimai, socialinių paslaugų prieinamumo savivaldybėje klausimai, iššūkiai bei naujos praktikos formavimas bei formavimasis atlikus vaiko teisių apsaugos institucijų pertvarką.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė taip pat lankėsi Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų bendruomeniniuose namuose, esančiuose Noriūnų seniūnijoje.