Vaiko teisių apsaugos kontrolierė lankėsi Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose

2011 02 01
Edita Žiobienė susitiko su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų direktoriumi Marku Tokarevu, direktoriaus pavaduotoja Neringa Gudėnaite bei Kauno vidurinės mokyklos "Aitvaras", organizuojančios nepilnamečių, esančių Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, ugdymą, direktoriumi Virginijumi Kniuru.

2011 m. sausio 10 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė susitiko su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų direktoriumi Marku Tokarevu, direktoriaus pavaduotoja Neringa Gudėnaite bei Kauno vidurinės mokyklos „Aitvaras, organizuojančios nepilnamečių, esančių Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose, ugdymą, direktoriumi Virginijumi Kniuru. Atsižvelgiant į tai, kad kadenciją baigusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė buvo pradėjusi skundo dėl vaikų teisės į mokslą pažeidimo tyrimą, susitikimo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas nepilnamečių ugdymo organizavimo problemoms ir galimiems sprendimo būdams aptarti. Taip pat vaiko teisių apsaugos kontrolierė susipažino su įstaigos veikla, nuteistųjų gyvenamąja aplinka, nuteistųjų ir suimtųjų miegamosiomis patalpomis, mokymo klasėmis ir kt. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė planuoja periodiškai lankytis šioje įstaigoje, susitikti su nepilnamečiais, siekiant užtikrinti galimybę betarpiškai išsakyti jiems aktualias problemas bei aptarti kitus rūpimus klausimus.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldi valstybės įstaiga, vykdanti kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes nepilnamečiams.

Įstaigos teritorija suskirstyta į keturis, vienas nuo kito izoliuotus sektorius. Pirmajame – pataisos namuose - gyvena ir mokosi nuteisti nepilnamečiai. Antrajame – tardymo izoliatoriuje - kalinami nepilnamečiai, kuriems pritaikyta kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat jame gyvena nuteistieji, atliekantys arešto bausmę bei laukiantys nuosprendžio įsiteisėjimo, bei nuteistieji, palikti dirbti ūkio darbus. Trečiajame – Socialinės integracijos į visuomenę skyriuje - apgyvendinami nuteistieji likus 3 mėnesiams iki bausmės atlikimo pabaigos, lygtinio paleidimo ar lygtinio atleidimo nuo bausmės atlikimo. Ketvirtajame –gamybinėse patalpose – nuteisti nepilnamečiai dirba bei įgyja profesiją.

Įstaigai nustatytas vietų skaičius: pataisos namuose – 150, tardymo izoliatoriuje – 108, areštinėje – 17.