Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kontaktinio ugdymo atnaujinimo visiems mokiniams

2021 04 21

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, reaguodama, jog, švelninant karantino priemones, vis dar neskiriama pakankamo dėmesio kontaktiniam visų mokinių ugdymo atnaujinimui, atsižvelgdama į įstaigoje gautą 40 nevyriausybinių organizacijų kreipimąsi, kuriuo keliamos problemos, susijusios su blogėjančia vaikų fizine bei psichine sveikata dėl užsitęsusio mokyklų uždarymo, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei kitas suinteresuotas institucijas, prašydama neatidėliojant dar kartą nuodugniai apsvarstyti ir įvertinti galimybes atnaujinti ugdymą(si) mokyklose kontaktiniu būdu visiems mokiniams.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė yra susirūpinusi vaikų gerove, jų teisės į mokslą visapusišku užtikrinimu, todėl kreipimusi siekia, kad būtų rasti sprendimai, geriausiai atitinkantys vaikų interesus ir jų poreikius.

Susipažinti su Vaiko teisių apsaugos kontrolierės kreipimusi galite čia. (132.1 KB )