Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dalyvavo Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdyje

2023 09 28

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėja Laura Vitkauskaite-Sirunaviče rugsėjo 27 d. dalyvavo Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdyje.

Prekyba žmonėmis – viena grubiausių žmogaus teisių pažeidimų formų. Vykdoma įvairiausių formų prekyba žmonėmis (seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas, vertimas elgetauti, kt.), tačiau ji visais atvejais grindžiama pasinaudojimu aukoms būdingu pažeidžiamumu ir ja siekiama išnaudoti žmones. Prekybos žmonėmis aukos dažnai patiria įvairių ir tarpusavyje susijusių formų diskriminaciją ir smurtą.

Komisijos posėdyje buvo pristatyta 2022 ir 2023 metų kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalga, aptarta situacija dėl prekybos žmonėmis nuo karo bėgančių ukrainiečių tarpe, prekybos žmonėmis aukų apgyvendinimo ir kiti probleminiai klausimai.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėja pristatė kontrolieriaus įstaigos veiklą bei įžvalgas dėl vaikų teisių užtikrinimo migracijos procese. Per pastaruosius kelerius metus daugėjo skundų dėl vaikų teisių pažeidimų migracijos procese. Atliktais tyrimais identifikuota ydinga institucijų praktika, teisinio reglamentavimo trūkumai, bendradarbiavimo iššūkiai. Kontrolierė pateikė institucijoms rekomendacijas dėl vaikų padėties gerinimo migracijos procese, apimančias užsieniečių vaikų gimimo registravimą, nelydimų nepilnamečių teisių užtikrinimo standartų laikymąsi, jų dingimo iš apgyvendinimo vietų prevenciją, kt. Taip pat atkreipė dėmesį į poreikį skirti aktyvesnes priemones pritraukti ukrainiečius vaikus į ugdymo įstaigas.