Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą dėl vaikų teisės į mokslą įgyvendinimo

2021 09 28

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, reaguodama į kilusius iššūkius, susijusius su mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo(si) kontaktiniu būdu atnaujinimu, siekdama įvertinti vaikų teisės į mokslą užtikrinimo situaciją Lietuvoje 2021 m. kovo – birželio mėnesiais ir šiuo periodu savivaldybių priimtus sprendimus vaikų teisės į mokslą įgyvendinimo aspektu, atliko tyrimą.

Apibendrinus visų Lietuvos savivaldybių pateiktą medžiagą, taip pat Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pateiktą informaciją bei paaiškinimus, buvo įvertinta situacija, atskleista geroji savivaldybių praktika, išskirti tobulintini ugdymo organizavimo aspektai.

Susipažinti su atliktu tyrimu galite čia. (655.7 KB )