Vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą dėl nelydimų nepilnamečių padėties

2021 12 01

Vykdydama vaiko teisių užtikrinimo stebėseną, vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl nelydimų nepilnamečių užsieniečių padėties Lietuvoje, jiems atvykus į Lietuvos  Respubliką nuo 2021 m. liepos mėnesio bei paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Pažymėtina, jog pažymos surašymo metu (lapkričio mėn.) situacija dėl jų apgyvendinimo, aprūpinimo ir paslaugų yra pasikeitus iš esmės, nes visi nelydimi nepilnamečiai buvo apgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centre, kur jiems skirtos tinkamos apgyvendinimo sąlygos bei teikiamos reikalingos paslaugos.

Nelydimi nepilnamečiai yra ypatingai pažeidžiama keliaujančių vaikų grupė, kuri susiduria su didesne rizika tapti smurto, išnaudojimo ar seksualinio piktnaudžiavimo aukomis; valstybė yra įsipareigojusi ypatingai rūpintis vaiku, netekusiu šeimos bei imtis, visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti tinkamą nelydimo ar atskirto vaiko geriausių interesų atstovavimą. Pagal Lietuvos Respublikos Užsieniečių teisinės padėties įstatymą, nelydimas nepilnametis -  nepilnametis užsienietis, kuris atvyko į Lietuvos Respubliką be tėvų ar kitų teisėtų atstovų arba kuris, atvykęs į Lietuvos Respubliką, liko be jų tol, kol tie asmenys pradeda veiksmingai juo rūpintis.

Tyrimas pradėtas, atsižvelgus į gaunamą informaciją apie galimai pažeidžiamas nelydimų nepilnamečių teises bei teisėtus interesus, nesilaikant procedūrinių garantijų dėl jų amžiaus nustatymo, atstovo skyrimo, sprendžiant apgyvendinimo klausimus, kt. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, matydama netinkamą globos nustatymo nelydimiems nepilnamečiams praktiką, kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu organizavo diskusiją dėl netinkamo teisės normų taikymo įtakos nelydimų nepilnamečių teisės į tinkamą atstovavimą įgyvendinimui.

Bendri duomenys apie nelydimus nepilnamečius Lietuvoje

2021-11-12 duomenimis, Ruklos PPC apgyvendinti 60 nelydimų nepilnamečių (52 berniukai, 8 mergaitės).  Iš viso nelydimais nepilnamečiais prisistačiusiais asmenimis po 2021 m. liepos mėn. atvyko apie 250 asmenų. Nelydimi nepilnamečiai sudaro 9 proc. nuo bendro Lietuvoje apgyvendintų užsieniečių vaikų, neteisėtai kirtusių valstybės sieną, skaičiaus (660).

Visi nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai yra pateikę prašymus dėl prieglobsčio suteikimo.

Ruklos Pabėgėlių priėmimo centras skiriamas nelydimo nepilnamečio globėju (rūpintoju).

Pagal amžių nelydimi nepilnamečiai:

vienas – 10 m. amžiaus, du – 12 m., penki – 14 m., vienuolika – 15 m., keturiolika – 16 m. bei dvidešimt devyni – 17 m.  (VRM 2021-10-25 duomenys).

Pagal kilmę nelydimi nepilnamečiai:

Irako piliečiai – 21; Somalio – 2; Nigerijos – 4; Gvinėjos – 5; Siera Leonės – 3; Gambijos – 4; Ganos – 1; Sirijos – 1; Indijos – 1; Afganistano – 6; Kongo – 4; Kamerūno – 1; Malio – 2; Libano – 1; Eritrėjos – 1; Dramblio Kaulo Kranto – 2, Irano – 3 (VRM 2021-10-25 duomenys).

Pagrindinės tyrimo išvados:

Nelydimų nepilnamečių nustatymas bei su tuo susijusios procedūros

Tarptautiniai instrumentai įpareigoja valstybes imtis visų reikiamų priemonių, siekiant kuo anksčiau identifikuoti nelydimus vaikus bei priimti su jų apsauga susijusius sprendimus. Atsižvelgiant į LR teisės aktus, nustačius nelydimą nepilnametį turi būti informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; šios institucijos specialisto dalyvavimas nelydimo nepilnamečio apklausoje būtinas. Tyrimo metu nustatyta, jog nustačius nelydimą nepilnametį, nebuvo laikomasi teisės aktų nuostatų nustatytų procedūrų ir apie nepilnametį ne visais atvejais buvo informuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, šios Tarnybos specialistai dalyvavo ne visų nelydimų nepilnamečių apklausose. Valstybės sienos apsaugos tarnyba kai kuriais atvejais informuodavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą apie nelydimą nepilnametį tik po atliktų amžiaus nustatymo tyrimų.

Nelydimų nepilnamečių materialinės ir kitos priėmimo sąlygos

Apgyvendinimas. Tarptautiniai teisės aktai įpareigoja valstybes priimant apgyvendinimo sprendimus atsižvelgti į amžiaus ir lyties aspektus, taip pat į pažeidžiamų asmenų padėtį, kai jie apgyvendinami centruose. Nelydimi nepilnamečiai turėtų būti apgyvendinami su giminaičiais, globėjų šeimose, apgyvendinimo centruose, specialiai pritaikytuose priimti nepilnamečius, kituose nepilnamečiams gyventi tinkančiuose būstuose, su nelydimais nepilnamečiais dirbantys asmenys turi būti dalyvavę reikiamuose mokymuose. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai paprastai būdavo apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre, o 2021 m. liepos 13 d. pakeitus Užsieniečių teisinės padėties įstatymą, numatyta, jog paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, nelydimi nepilnamečiai apgyvendinami ir kitose apgyvendinimo vietose – VSAT pasienio užkardose, valstybės bei savivaldybių apgyvendinimo vietose. Tyrimo metu nustatyta, jog laikinosiose apgyvendinimo vietose, nelydimi nepilnamečiai dažnai buvo apgyvendinti kartu su suaugusiais asmenimis, nebuvo nuolat budinčių ir vaikų priežiūrą užtikrinančių asmenų, socialinių darbuotojų, dalyje apgyvendinimo vietų nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai gyveno palapinėse, angaruose. Laikinosiose apgyvendinimo vietose nebuvo užtikrintos tinkamos nelydimų nepilnamečių priėmimo sąlygos. Pastebėtina, jog nuo 2021 m. spalio vidurio visi nelydimi nepilnamečiai gyvena specializuotoje nelydimus nepilnamečius priimti skirtoje įstaigoje – Pabėgėlių priėmimo centre.

Maitinimas, aprūpinimas. Maitinimo organizavimas įvairiose laikinosiose apgyvendinimo vietose skyrėsi iš esmės – vienose vietose dar liepos mėnesį buvo pradėtas tiekti šiltas maistas, kitose vietose ilgą laiką buvo teikiamas sauso maisto paketas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vertinimu, sauso maisto davinys yra tik trumpalaikis sprendimas organizuojant maitinimą, ir nors sauso maisto davinys galimai atitiko rekomenduojamo paros maistinių medžiagų ir energijos normas, turėtų būti ieškoma kitų ilgalaikių sprendimų, kaip užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą (gauti šilto maisto, vaisių, daržovių). Taip pat nustatytas nevienodas aprūpinimo drabužiais ir avalyne patenkinimo lygis. Šiuo metu Pabėgėlių priėmimo centre gyvenantiems nelydimiems nepilnamečiams organizuojamas jų poreikius atitinkantis maitinimas bei aprūpinimas.

Paslaugos. Teisės aktai numato nelydimo nepilnamečio teisę gauti socialines, psichologo paslaugas. Tačiau laikinosiose apgyvendinimo vietose (pasienio užkardose bei savivaldybių apgyvendinimo vietose) šių darbuotojų įdarbinta nebuvo. Socialinių darbuotojų vaidmuo darbe su nelydimais nepilnamečiais yra reikšmingas jų gerovei ir vystymuisi. Darbuotojų buvimas bei kvalifikacija reikšminga ir valstybės įsipareigojimui smurto prevencijos užkardymo srityje. Laikinosiose apgyvendinimo vietose kai kuriais atvejais nelydimų nepilnamečių poreikiais, nesant atsakingo asmens, kuris galėtų įvertinti ir atliepti poreikius, nebuvo pasirūpinta. Šiuo metu nelydimi nepilnamečiai specializuotoje įstaigoje Pabėgėlių priėmimo centre turi galimybę gauti jiems reikalingas socialinio darbuotojo, psichologo paslaugas.

Laisvalaikis. Nepilnamečiai turi turėti galimybę užsiimti laisvalaikio veikla, įskaitant pagal amžių jiems tinkamus žaidimus ir pramogas. Įvairios apgyvendinimo vietose nustatytos skirtingos sąlygos vaikams žaisti, būti gryname ore, kai kuriuose apgyvendinimo vietose vaikų judėjimą ribojo apgyvendinimo vietą juosianti segmentinė tvora, suteikiant užsieniečiams tik minimalų praėjimą nuo palapinių į sanitarines patalpas, kitose vietose buvo tam tikri įrengimai (krepšinio aikštelė), sporto salė. Vaiko teisės žaisti ir užsiimti laisvalaikio veikla įgyvendinimas laikinosiose apgyvendinimo vietose nebuvo pakankamas. Apgyvendinus nelydimus nepilnamečius nuolatinėje apgyvendinimo vietoje - Pabėgėlių priėmimo centre - organizuojama vaikų laisvalaikio veikla.

Globėjo paskyrimas. Tarptautiniais teisės aktais valstybės įpareigojamos imtis visų būtų priemonių siekiant užtikrinti nelydimo ar atskirto vaiko geriausių interesų atstovavimą – paskirti globėją. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas taip pat numato privalomą atstovo paskyrimą nelydimam nepilnamečiui. Tyrimo metu nustatyta, jog globa nelydimiems nepilnamečiams nebuvo paskirta nedelsiant, kaip to reikalauja tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai – tiek galimai dėl to, jog ne visais apie nustatytą nelydimą nepilnametį atvejais buvo informuota buvo informuota VVTAĮT (būdavo informuojama tik po amžiaus nustatymo tyrimo rezultatų gavimo), tiek dėl netinkamo teisės aktų nuostatų nustatant globą taikymo. Kai kurie nelydimi nepilnamečiai pasienio užkardose ar kitose apgyvendinimo vietose gyveno apie 2-3 mėnesius, šių nelydimų nepilnamečių neatstovavo globėjas.

Amžiaus nustatymas. Daugelis keliaujančių vaikų dėl įvairių priežasčių neturi asmens dokumentų, asmenys dėl vaikams taikomų garantijų prisistato esantys nepilnamečiai, todėl svarbus amžiaus nustatymo institutas. Europos valstybėse naudojami įvairūs metodai amžiaus nustatymui: fizinis ištyrimas, radiologiniai testai, praktinis stebėjimas, kt., tačiau visi metodai nėra tikslūs, turi paklaidos ribas. Lietuvoje amžiaus nustatymo tyrimas iš esmės remiasi rentgenografiniais tyrimais, toks tyrimas nėra tarpdisciplininis, nėra galimybės apskųsti amžiaus nustatymo tyrimo rezultatus. Iš 212 atliktų tyrimų, nepilnametystė patvirtinta 29 atvejais. Tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai nustato, jog amžiaus nustatymo tyrimas atliekamas tik gavus nepilnamečio užsieniečio ir jo teisėto atstovo arba atstovo sutikimą, tačiau tyrimo metu nustatyta, jog nebuvo laikomasi minėtų procedūrinių garantijų.  Tyrimo metu taip pat atkreiptas dėmesys, jog padidėjus atvykstančių  užsieniečių skaičiui, smarkiai padidėjo poreikis atlikti amžiaus nustatymo tyrimus Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje, jų trukmė kartais siekė iki 11 dienų; dėl didelio tyrimų poreikio, eilės, amžiaus nustatymo tyrimai nebuvo paskiriami laiku.

Sprendimai

Atlikusi tyrimą, vaiko teisių apsaugos kontrolierė nusprendė:

  • Siūlyti už migracijos politikos formavimą atsakingoms Vidaus reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms:

- atkreipti dėmesį į buvusią nepalankią nelydimų nepilnamečių apgyvendinimo situaciją, maitinimą, aprūpinimą, paslaugų trūkumą užsieniečių apgyvendinimo vietose bei, svarstant migrantų apgyvendinimo klausimus, atsižvelgiant į nelydimų nepilnamečių pažeidžiamumą, numatyti, jog nelydimi nepilnamečiai apgyvendinami tik specialiai pritaikytose priimti nelydimus nepilnamečius vietose;

- atkreipti ministerijų dėmesį į susiklosčiusią ydingą pavaldžių institucijų praktiką dėl nelydimų nepilnamečių nustatymo, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo, globėjo skyrimo procedūrų bei užtikrinti, kad institucijų formuojama praktika atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, imtis priemonių kelti darbuotojų kvalifikaciją;

- bendradarbiaujant su Teisingumo ministerija svarstyti klausimą dėl teisės aktų, susijusių su nelydimų nepilnamečių teisių užtikrinimu, tobulinimo.

  • Siūlyti Valstybės sienos apsaugos tarnybai užtikrinti savalaikį kompetentingų institucijų informavimą apie nelydimą nepilnametį bei kitas procedūrines garantijas, įvertinant šios grupės asmenų ypatingą pažeidžiamumą.
  • Siūlyti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai užtikrinti, jog Tarnyboje gavus informaciją apie nelydimą nepilnametį užsienietį, nedelsiant būtų inicijuojama globos nustatymo procedūra.
  • Prašyti institucijų informuoti vaiko teisių apsaugos kontrolierę apie priimtus sprendimus dėl pateiktų siūlymų įgyvendinimo iki 2022-01-10.
  • Pažymą pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui kaip galinčią turėti reikšmę Komiteto vykdomos parlamentinės kontrolės procese.