Vaiko teisių apaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl migrantų vaikų padėties

2021 12 31

Vykdydama vaiko teisių užtikrinimo stebėseną, vaiko teisių apsaugos kontrolierė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl užsieniečių migrantų vaikų padėties užsieniečių apgyvendinimo centruose.

Tarptautinės migracijos reiškinys veikia visus pasaulio regionus bei visuomenes ir vis dažniau vaikus. Vaikai nesaugios ir nereguliarios migracijos procese tampa ypač pažeidžiami dėl įvairių veiksnių. Pirmiausia jie yra vaikai ir, kaip teisių turėtojai, turi gauti deramą apsaugą bei pagalbą iš į Vaiko teisių konvencijos valstybės narės jurisdikciją patekusių institucijų.

2021 m. vasarą atvykę užsieniečiai, tame tarpe ir vaikai, buvo apgyvendinami Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose, pasienio kontrolės punktuose, valstybės bei savivaldybių paskirtose apgyvendinimo vietose (buvusių mokyklų, globos namų pastatuose, kt.). 2021 m. rugsėjį buvo pristatytas Vidaus reikalų ministerijos kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderintas užsieniečių apgyvendinimo planas, pagal kurį šeimos su vaikais pirmiausia apgyvendinamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo įstaigose – Ruklos Pabėgėlių priėmimo centre bei Naujininkų pabėgėlių stovykloje; šiuo metu šeimos su vaikais taip pat gyvena Valstybės sienos apsaugos tarnybos Medininkų ir Pabradės užsieniečių registracijos centruose. Iš Medininkų užsieniečių registracijos centro šeimos nuolat perkeliamos į vaikams palankesnes apgyvendinimo vietas Rukloje bei Naujininkuose.

Remiantis Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje sutrinktais duomenimis, 2021 m. gruodžio 28 d. nuolatinėse užsieniečių apgyvendinimo vietose gyveno 716 vaikų:

- Pabradės užsieniečių registracijos centre buvo 44 vaikai;

- Medininkų užsieniečių registracijos centre - 58 vaikai;

- Ruklos Pabėgėlių priėmimo centre - 412 vaikų;

- Naujininkų pabėgėlių stovykloje - 202 vaikai.

Atliekamo tyrimo metu buvo vertinamos užsieniečių migrantų vaikų priėmimo sąlygos minėtuose 4 nuolatiniuose užsieniečių apgyvendinimo centruose. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė su patarėjomis lankėsi užsieniečių apgyvendinimo centruose, bendravo su minėtose vietose apgyvendintais asmenimis (vaikais bei jų teisėtais atstovais), apgyvendinimo vietų vadovais bei darbuotojais, paslaugas teikiančiais darbuotojais (sveikatos priežiūros specialistais, mokytojais) bei savanoriais; kontrolierė taip pat lankėsi mokykloje „Vilniaus lietuvių namai“ bei bendravo su mokyklos administracija, siekiant nustatyti pasiruošimo teikti švietimo paslaugas vaikams užsieniečiams nuolatiniuose apgyvendinimo centruose būklę.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės atlikto tyrimo metu priėmimo sąlygų vertinimas apėmė tokias sritis, kaip migrantų vaikų apgyvendinimas, jų maitinimas, aprūpinimas, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės bei psichologo paslaugos, laisvalaikio leidimo galimybės, pažeidžiamumo vertinimo procedūros, gimimo registravimo klausimų nagrinėjimas.

Atlikusi tyrimą, vaiko teisių apsaugos kontrolierė pateikė išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, apgyvendinimo vietų administracijoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai dėl migrantų vaikų, kaip pažeidžiamos vaikų grupės, priėmimo sąlygų gerinimo, jiems reikalingos pagalbos ir paslaugų prieinamumo užtikrinimo, kt.

Visą tyrimo pažymą galite rasti čia: http://vtaki.lt/lt/teisine-informacija/vaiko-teisiu-padeties-vertinimas/atlikti-tyrimai-ir-apibendrinimai