Vaikai galės kreiptis į Jungtines Tautas dėl jų teisių ir interesų pažeidimų Lietuvoje

2022 05 17

Vyriausybė pritarė, kad būtų ratifikuotas Trečiasis fakultatyvus Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos protokolas.

 

Vaikai, jų grupės arba juos atstovaujantys asmenys turės daugiau galimybių ginti savo teises, jei nagrinėjant galimą pažeidimą Lietuvoje priimti sprendimai neužtikrino vaiko teisių ar interesų. Išnaudojus visas teisines ir kitas galimybes Lietuvoje, jie galėtų kreiptis į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą.

Ratifikuodama protokolą, Lietuva prisiims įsipareigojimą apsaugoti vaiko teises visais aspektais, kaip numatyta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje ir jos fakultatyviuose protokoluose.

Įsigaliojus dokumentui, Lietuvai galiotų Jungtinių Tautų komitetų nagrinėjamuose atvejuose sudaryti taikūs susitarimai. Taip pat iki trijų kartų galėtų didėti žalos atlyginimo sumos už pažeistas turtines ir neturtines vaiko teises, kai yra taikiai susitariama, ne teismo tvarka.

Vyriausybės posėdyje nuspręsta, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme būtų įtvirtinta vaiko teisė pačiam ar per kitus asmenis kreiptis į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą.

Lietuvos valstybei Jungtinių Tautų komitetų nagrinėjamuose atvejuose atstovautų Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą būtų galima kreiptis tik po to, kai būtų įgyvendintos visos teisinės ir neteisinės procedūros Lietuvoje. Jungtinių Tautų komitetų priimti sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

Informacijos šaltinis Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: Vaikai galės kreiptis į Jungtines Tautas dėl jų teisių ir interesų pažeidimų Lietuvoje | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)