Susitikimas su šeimomis, auginančiomis negalią turinčius vaikus

2020 08 28

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė 2020 m. rugpjūčio 26 d. lankėsi Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ organizuotoje psichosocialinės reabilitacijos stovykloje, skirtoje šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus.

Susitikimo metu su šeimomis buvo aptartos jiems kylančios problemos, susijusios su vaikų teisės į mokslą ir sveikatą įgyvendinimu, išklausyti siūlymai dėl poreikio tobulinti neįgalių vaikų teises užtikrinančius teisės aktus, gerinti su šeimomis dirbančių specialistų (gydytojų, mokytojų, vaiko teisių apsaugos specialistų, atvejo vadybininkų ir kt.) kompetencijas, inicijuoti ir įgyvendinti trūkstamų švietimo pagalbos specialistų pritraukimo į ugdymo įstaigas programas, stiprinti pagalbos priemonių ir paslaugų teikimą šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, ir pan.

Reaguodama į nuolatinį pagalbos šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus, būtinybę, vaiko teisių apsaugos kontrolierė pasiūlė ir toliau bendradarbiauti aiškinantis bei sprendžiant vaikų gerovės užtikrinimo klausimus.