Susitikimas su NVO vaikams konfederacijos vadove

2019 09 10

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė susitiko su NVO vaikams konfederacijos direktore Elena Urboniene.

Susitikimo metu pasidalinta įžvalgomis apie vaiko teisių apsaugos politikos formavimą ir įgyvendinimą, nevyriausybinio sektoriaus vaidmenį šiuose procesuose, taip pat apie iššūkius bei problemines vaiko teisių užtikinimo sritis, akcentuojant paslaugų vaikui ir šeimai bei jų kokybės užtikrinimo klausimus.

E. Urbonienė pristatė konfederacijos plėtojamas veiklas savivaldybėse, buvo aptartos NVO vaikams konfederacijos bei Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.