Susitikimas su LPF „Padėk gatvės vaikams“ direktoriumi G. Tvarijonu

2023 09 27

Įstaigoje 2023 m. rugsėjo 27 d. apsilankė Labdaros ir paramos fondo „Padėk gatvės vaikams“ direktorius G. Tvarijonas. Susitikimo su vaiko teisių apsaugos kontroliere metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas aptarti vaikų ir visuomenės gerovę bei ankstyvąją priklausomybių prevenciją.

Vaiko, o vėliau ir suaugusio asmens polinkiai didžiąja dalimi priklauso nuo vaikystės patirčių, kurios, visų pirma, sietinos su saugios vaiko aplinkos užtikrinimo poreikiu (šeimoje, mokykloje ir pan.). Atsižvelgdamas į tai, G. Tvarijonas pasiūlė: stiprinti tėvų emocinį intelektą (užtikrinant reikalingas žinias, kaip sukurti vaikui saugią aplinką); siekti, kad sportuotų 80 proc. visų vaikų, užtikrinant jiems prieinamas veiklas bendruomenėse; didinti tėvų atsakomybę ir bendradarbiavimą su mokyklomis.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, neabejotina, kad tikslingų, nuoseklių ir kompleksiškų prevencinių priemonių, orientuotų į vaiką ir jo šeimą bei švietimo paslaugų teikėjus, įgyvendinimas turi didelę įtaką formuojant pozityvias vaiko patirtis, užtikrinant jo visapusišką saugumą, todėl kiekviena iniciatyva vertintina kaip žingsnis vaiko gerovės link.