Susitikimas su LGL atstovais

2019 11 15
LGL susitikimas.jpg

Lapkričio 15 d. vaiko teisių apsaugos kontrolierė kartu su patarėjais Egidijumi Meilumi, Audrone Bedorf ir Eivile Žemaityte susitiko su Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovais Vladimiru Simonko ir Egle Kuktoraite.

Susitikimo metu Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovams buvo pristatyti LGL organizacijos įgyvendinti bei vykdomi tarptautiniai projektai, kuriais siekiama spręsti patyčių LGBT vaikų atžvilgiu problemą, prisidėti prie įtraukios mokymosi aplinkos skatinimo, netolerancijos dėl lyties tapatybės, lytinės raiškos, seksualinės orientacijos ir (arba) lyties charakteristikų prevencijos ir kovos su ja, gerųjų praktikų dėl vaikų įvairovės mokymosi aplinkos, sveikatos, šeimos, viešosios erdvės ir žiniasklaidos srityse, ir kt.

Taip pat buvo aptartos tarptautinių organizacijų pastabos Lietuvai dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo, užsienio valstybių praktika dėl socialinių nuostatų apie vaikų tapatumo įvairovę keitimo.