Susitikimas su Budinčių ir laikinųjų globotojų asociacijos atstovais

2019 05 13

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, įvertindama budinčių ir laikinųjų globotojų keliamas su jų veikla susijusias problemas, 2019-05-13 organizavo Budinčių ir laikinųjų globotojų asociacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovų susitikimą.

Susitikimo metu ieškota galimybių vienodos praktikos formavimo bei teisinio reguliavimo priemonėmis išspręsti ilgai trunkančio vaiko perdavimo globotojui termino, neišsamios informacijos globotojui pateikimo apie vaiką, atokvėpio paslaugų budintiems globotojams, atsakomybės dėl budinčio globotojo veiklos rizikų, globos centrų veiklos kokybės bei kontrolės, budinčių globotojų įtraukimo į sprendimų dėl vaikų prieėmimo procesą problemos bei kiti globotojams aktualūs klausimai.

Susitkimo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai įsipareigojo parengti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo, Vaiko laikinosios globos oragnizavimo nuostatų, Socialinių paslaugų katalogo pakeitimus, taip pat išplatinti aplinkraštį globos centrams bei savivaldybėms dėl budinčių globotojų galimybės sudaryti sutartis su keliais globos centrais.