Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete vyko parlamentinės kontrolės posėdis dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos reformos, globos centrų ir budinčių globotojų veiklos

2018 09 19

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė dalyvavo 2018-09-19 Seimo Socialinių reiaklų ir darbo komiteto parlamentinės kontrolės posėdyje, kuriame nagrinėti klausimai, susiję su vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos reformos eiga, institucijų sistemos veikimo bei globos centrų ir budinčių globotojų veiklos problemomis.

Komiteto nariams buvo pristatytos vaiko teisių apsaugos kontrolierės, atliekančios vaiko teisių padėties stebėseną, įžvalgos dėl galimų rizikų aptariamose srityse.