Pasitarimas dėl vaikų apklausų baudžiamajame procese bei vaiko teisių apsaugos institucijų pertvarkos

2018 02 06

2018-02-06 vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyriausiosios patarėjos Audronė Bedorf ir Eivilė Žemaitytė dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos organizuotame tarpžinybiniame pasitarime vaikų apklausų ir psichologų pasitelkimo baudžiamajame procese bei vaiko teisių apsaugos institucijų pertvarkos klausimams aptarti. 

Pasitarimas organizuotas, siekiant užtikrinti tinkamą Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų bei naujos redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimą nuo 2018-07-01.