Pasitarimas dėl vaikų apklausų baudžiamajame procese

2018 02 09

2018-02-09 vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kartu su vyriausiąja patarėja Audrone Bedorf dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotame pasitarime, skirtame aptarti psichologų, kurie dalyvaus baudžiamajame procese, kvalifikacinių reikalavimų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo klausimus. 

Pasitarimas organizuotas atsižvelgiant į 2018-02-06 Vyriausybės kanceliarijoje vykusio tarpžinybinio pasitarimo dėl naujų Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių vaikų apklausas, įgyvendinimo rezultatus.