Lietuvos Aukščiausiajame Teisme aptartos praktinės ir teisinės problemos, susijusios su vaiko paėmimu iš šeimos

2018 11 23

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė Žemaitytė ir vyresnioji patarėja Jolita Gritytė dalyvavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo organizuotame teismų pirmininkų, šeimos bylas nagrinėjančių teisėjų, vaiko teisių gynimo institucijų pasitarime dėl iššūkių bei problemų taikant Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei naujų poįstatyminių teisės aktų nuostatas dėl vaiko paėmimo iš įstatyminių atstovų.

Pasitarimo metu buvo akcentuota būtinybė tinkamai taikyti įvairias vaiko teisių apsaugos formas, atsižvelgiant į situacijos rimtumą, taip pat užtikrinti, kad greitas vaiko paėmimo iš šeimos klausimo sprendimas neigiamai neatsilieptų vaiko interesų apsaugai. Diskutuota apie atvejus, kai būtinas žodinis prašymų dėl teismo leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą nagrinėjimas ir kaip išspręsti kylančias praktines problemas kai jis taikomas – kaip išklausyti tėvų ir vaiko nuomonę, įteikti šaukimus ir kitus procesinius dokumentus, nepažeidžiant šios kategorijos byloms nustatytų procesinių terminų.

Aptarta, kokios kylančios problemos gali būti sprendžiamos teismų praktikos pagalba, tobulinant bendradarbiavimą ir darbo organizavimą, kokių problemų sprendimui gali būti reikalingi teisinio reguliavimo pokyčiai.