Lapkričio 20-oji - Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos diena

2023 11 20
foto.jpg

1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, siekdama ginti vaikų teises, gerinti jų padėtį visame pasaulyje, užtikrinti vaikų vystymąsi bei auklėjimą taikos ir saugumo sąlygomis, priėmė Vaiko Teisių Konvenciją, ragindama prie jos prisijungti visas valstybes.

Valstybės narės, rūpindamosi kritiška vaikų padėtimi visame pasaulyje dėl nevienodų socialinių sąlygų, stichinių nelaimių, ginkluotų konfliktų, išnaudojimo, neraštingumo, bado ir ligų, buvo įsitikinusios, kad tarptautinė Konvencija dėl vaiko teisių bus veiksminga priemonė apsaugoti vaikų teisėms bei užtikrinti jų gerovei.

Prie Vaiko teisių konvencijos šiuo metu yra prisijungusios 196 šalys. Kiekviena iš jų privalo laikytis tarptautinių įsipareigojimų bei užtikrinti Konvencijos įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos Seimas šią konvenciją, saugančią vaiko teises, ratifikavo 1995 m. liepos 3 d.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas - nepriklausomų ekspertų institucija - stebi kaip kiekvienoje šalyje yra įgyvendinama Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, ir trys jos papildomi protokolai – 2000 m. Vaiko teisių konvencijos fakultatyvusis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, 2000 m. Fakultatyvusis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, valstybėse narėse bei 2011 m. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos fakultatyvusis protokolas dėl pranešimų procedūros.

Minint Vaiko teisių konvencijos dieną Vilniaus Rotušėje pirmadienį vyks Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos konferencija „Geriausi vaiko interesai: samprata, istorija ir perspektyvos“.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija