Kontrolierė reiškia susirūpinimą dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros ir sporto įstaigų veiklos sustabdymo karantino laikotarpiu

2020 04 08

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė reiškia susirūpinimą dėl susidariusios situacijos Kauno mieste – nesudarytų sąlygų vaikams gauti neformaliojo švietimo paslaugas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A-1073 sustabdytų kultūros ir sporto įstaigų vykdomų veiklų karantino laikotarpiu.

Pastarosiomis dienomis dėl šios situacijos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje gaunama šimtai tėvų skundų. Šie kreipimaisi rodo, jog tėvai neabejingi savo vaikų gerovei, o jų interesas, kad vaikai ir toliau tęstų neformaliojo ugdymo užsiėmimus, sietinas su poreikiu užtikrinti sėkmingą vaikų raidą.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, taip pat būdama suinteresuota visapusiška vaikų gerove, dėl susidariusios situacijos raštu kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių. Kreipimesi buvo išsakyta nuomonė, jog sprendimas dėl biudžetinių kultūros ir sporto įstaigų veiklos stabdymo galimai buvo priimtas pernelyg skubotai, neįvertinus visų neigiamų pasekmių (ypač sietinų su vaiko gerove), skiriant per mažą dėmesį vaikų teisėtiems interesams užtikrinti. Atkreiptas dėmesys, jog priimant sprendimus jų poveikis privalo būti kruopščiai apsvarstytas bei įvertintas iš vaiko pozicijos, prioritetinį dėmesį skiriant vaiko teisėms, ir kad išteklių suvaržymu negali būti pateisinamas vaikų teisėtų interesų nesilaikymas. Paprašyta nedelsiant apsvarstyti galimybę atšaukti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. A-1073 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų veiklos karantino laikotarpiu“ ar pakeisti jo atitinkamas nuostatas taip, jog vaikams, kiek tai įmanoma nuotoliniu būdu, būtų užtikrintos visos galimybės tęsti pradėtas neformaliojo ugdymo veiklas savivaldybės biudžetinėse sporto ir kultūros įstaigose, siekiant užtikrinti jų sėkmingai raidai reikalingą kompetencijų ugdymą.