Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl reikalavimo dėvėti veido kaukes pamokų metu

2020 11 10
kids-taking-selfie-library-while-wearing-medical-masks.jpg

Reaguodama į gautus susirūpinusių tėvų kreipimusis ir juose keliamus klausimus dėl reikalavimo mokyklose mokiniams dėvėti apsaugines veido kaukes tikslingumo bei galimos žalos vaikų sveikatai, vaiko teisių apsaugos kontrolierė priėmė sprendimą pradėti tyrimą savo iniciatyva. 

Tyrimo metu bus siekiama remiantis objektyviais, turimais mokslo įrodymais pagrįstais, duomenimis ir kita surinkta informacija išnagrinėti nustatyto privalomo reikalavimo mokykloje naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones aspektus bei pateikti nuomonę ir siūlymus, susijusius su visapusišku vaiko teisių įgyvendinimu ugdymo proceso metu. 

Nuotr. - https://www.freepik.com/photos/education