Kontrolierė kreipėsi į Vyriausybę dėl sporto federacijų sprendimų, ribojančių galimybę vaikams dalyvauti varžybose

2020 08 21

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl Lietuvos futbolo federacijos ir asociacijos „Hockey Lietuva“ vaikų teisių ir jų teisėtų interesų neatitinkančių sprendimų, būtent, ribojančių vaikų, sportuojančių valstybės ir (ar) savivaldybėms nuosavybės teise priklausančiose neformaliojo ugdymo (sporto) mokyklose, galimybę dalyvauti sporto varžybose.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, įgyvendinanti BĮ Vilniaus futbolo mokyklos savininko teises ir pareigas, 2019-12-18 priėmė sprendimą (Nr. 1-356) likviduoti šią mokyklą. Taryba sprendimą dėl mokyklos likvidavimo, priėmė atsižvelgdama ir į tai, kad Lietuvos futbolo federacija (LFF) nuo 2020 metų uždraudė Lietuvos futbolo čempionatuose žaisti komandoms, kurių vienintelė savininkė yra savivaldybė (valstybė). Vaiko teisių apsaugos kontrolierė pasiūlė LFF peržiūrėti priimtus sprendimus dėl vaikų dalyvavimo futbolo varžybose.

Asociacija „Hockey Lietuva“ priėmė panašų sprendimą ir numatė, kad nuo 2020-2021 metų biudžetiniai klubai ir mokyklos neteks teisės dalyvauti visose šios asociacijos organizuojamuose ledo ritulio čempionatuose ir turnyruose. Pastaruosiuose galės dalyvauti tik privatūs juridiniai asmenys arba juridiniai asmenys, kuriuose savivaldybių ar valstybės dalis bus mažesnė nei 50 proc.

Kontrolierės nuomone, minėtais Lietuvos futbolo federacijos ir asociacijos „Hockey Lietuva“ sprendimais yra pažeidžiamas geriausių vaiko interesų prioriteto principas, nėra sudaromos galimybės visiems vaikams dalyvauti sporto varžybose, vaikai diskriminuojami pagal jų atstovaujamos organizacijos teisinę formą ir savininką. Taip pat minėtais sprendimais iš visų biudžetinių sporto klubų ir mokyklų auklėtinių atimama teisė dalyvauti sporto varžybose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdydama Vyriausybė pavedimą, įvertinusi vaiko teisių apsaugos kontrolierės nurodytą situaciją bei išdėstytus argumentus, 2020 m. rugpjūčio pradžioje pateikė nuomonę, kad, įgyvendinant Sporto įstatyme nurodytus tikslus ir įtvirtintus sporto principus, visiems vaikams turi būti sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti futbolo ir ledo ritulio sporto šakų varžybose bei, kad dalyvavimo kriterijus turi būti vaiko meistriškumo lygis, o ne vaiko atstovaujamos organizacijos teisinė forma ar jos savininkas (dalininkas). Taip pat ministerija planuoja kreiptis į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, ar minėtų sporto federacijų valdymo organams priimant sprendimus dėl organizacijų dalyvavimo Lietuvos Respublikos futbolo ir ledo ritulio čempionatuose, nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir viešasis interesas.