Kontrolierė išreiškė susirūpinimą dėl pedagogų streiko pasekmių vaikams

2018 11 26

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, nepaneigdama Konstitucinės pedagogų, ginančių savo ekonominius ir socialinius interesus, teisės streikuoti, išreiškė susirūpinimą susidariusia padėtimi dėl vykstančio pedagogų streiko ir jo poveikio vaiko teisės į mokslą įgyvendinimui.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, manydama, kad sprendžiant ginčus turėtų būti teikiama pirmenybė konstruktyviam dialogui, o ne kraštutinėmis priemonėmis – streikui, kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją bei pedagogų profesines sąjungas, kviesdama visas suinteresuotas grupes rasti kompromisą bei priimti sprendimus, užtikrinančius visų ugdymo įstaigų bendruomenių – taip pat ir vaikų – gerovę.

Streikuoti – pedagogų teisė, tačiau būtina atsižvelgti į tai, jog tarp mokinių jaučiama įtampa, nes streikas ir sutrikęs ugdymo procesas daro įtaką vaikų pasiekimams, ugdymo programos įgyvendinimui, gali sudaryti sąlygas pažeisti mokymo sutartyse nustatytus įsipareigojimus.